Over Buurthaven

Buurthaven ligt op een prachtige groene plek, middenin een snel veranderende stad. Het is een plek die we samen met bewoners, ondernemers en organisaties uit de omliggende buurten hebben ingevuld met sociale initiatieven. Ontmoeting en verbinding tussen verschillende bewoners en lokale organisaties staan centraal, daarnaast hopen we met de verschillende initiatieven en activiteiten een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de planvorming van de toekomst van het Sixthaven gebied. 

Buurthaven ligt aan de  Willemsluis in Amsterdam-Noord. De plek is lange tijd een bouwterrein geweest voor de Noord/Zuidlijn. De gemeente Amsterdam stelt het terrein tot eind 2020 beschikbaar voor de buurt.

Er zijn een aantal initiatieven die zich tot het einde van deze periode gevestigd hebben op het terrein. Daarnaast kunnen er ook activiteiten gaan plaatsvinden voor bijvoorbeeld een dag of een middag. 

Bij Buurthaven coördineert Placemakers het programma en ondersteunt buurtbewoners bij opzet en uitvoering van ideeën en plannen. Placemakers is een interdisciplinair en creatief bureau voor stadsactivatie. Het werkt aan levendige plekken in de stad samen met bewoners, ondernemers en andere lokale organisaties.