Over Buurthaven

Buurthaven ligt op een prachtige groene plek, middenin een snel veranderende stad. Het is een plek die samen met bewoners en organisaties uit de omliggende buurten is ingevuld met sociale initiatieven.

Je vindt er o.a. Hondenspeeltuin Willem 1, De Moestuinschool, een enorme ‘Gallische Tafel’ om elkaar te ontmoeten, en de mooibouwborden van SAM.

Het terrein ligt aan de  Willemsluis in Amsterdam-Noord. Het is lange tijd een bouwterrein geweest voor de Noord/Zuidlijn. De gemeente Amsterdam stelt het terrein tot eind 2026 beschikbaar aan de buurt.  

Ontmoeting en verbinding tussen verschillende bewoners en lokale organisaties staan centraal. Ook wil Buurthaven een waardevolle bijdrage leveren aan de planvorming van de toekomst van het Sixthaven gebied. 

Buurthaven is ontwikkeld door bewoners uit de omgeving van het Sixhaventerrein in Amsterdam Noord, gemeente Amsterdam en STIPO.